Loděnické kroniky

Povinnost vést „Pamětní knihy“ bylo guberniálním výnosem uloženo světské i duchovní vrchnosti již v roce 1836. Tato povinnost byla potvrzena zákonem z roku 1920 s tím, že do konce roku 1922 musí být taková Pamětní kniha v každé obci.

V mnohých obcích se takové knihy vedly daleko a daleko dříve, ale to je známo z dějepisu. Naší nejkrásnější kronikou je Pamětní kniha farní osady Loděnice, která začíná právě rokem 1936, ale je v ní popsána  i historie roků předešlých. Krásná je v tom, že je naprosto bezprostřední a některé části jsou velice osobní ke jménu i charakteru pisatele /pana faráře/. Její kopie je uložena v Okrením archivu v Berouně. Dalšími historickými dokumenty jsou „Pamětní kniha železniční stanice Loděnice“ nebo „Pamětní kniha četnické stanice Loděnice“. Uloženy jsou tamtéž.

Titulní stránka naší nejstarší kroniky (foto berounský archiv)

Kronika naší obce začíná knihou z let 1928 – 1942, pokračuje obdobím 1943 – 1954 v knize druhé a 1955 – 1990 v knize třetí. Hned v první knize je ale zmínka o tom, že kroniky z minulého období byly zničeny, když pan starosta prodal svůj dům a noví majitelé je vyhodili do hnoje. Originální knihy jsou uloženy v Okresním archivu v Berouně. Podařilo se mi  je na poslední chvíli nechat digitalizovat v rámci celostátní akce a záznamy jsou uloženy na Obecním úřadě. Po roce 1989 bylo na vůli obce, zda chce nebo nechce kroniku obce vést. Období do roku 2011 je pouze v podkladech a není zpracováno do formy kroniky.

Od roku 2012 je kronika vedena již jen digitálně a až do roku 2017 je uložena na digitálním nosiči na Obecním úřadě. Spolu s ní je zde uložen šanon doplňujících výstřižků z novin, časopisů apod. Poslední tři roky v současné době zpracovávám.

Minulost obce je neocenitelným bohatstvím pro současné a další generace, třebaže si  to velmi málo uvědomujeme. Tak jak jimi velice často listuji při přípravě různých výročí /120 let nádraží, 100 let republiky, Návraty rodů, 100 let městyse Loděnice a další/ si daleko více našich předků vážím, než by mi kdo v dějepise vykládal.

Bohužel ne do každé doby se hodí, co kdo kdy a jak dříve dělal nebo říkal, a proto se občas ztratí stránka, kde je nějaké nepohodlné vyjádření, či jméno.  Možná i proto jsou některá období velice stručná.

Do minulosti v kronikách lze nahlédnou v Okresním archivu v Berouně, záznamy na Obecním úřadě uložené, podléhají  zásadám GDPR a není jasné, zda je zveřejnit, či nikoli. Pokud bude dán souhlas z vedení obce, není problém je na stránkách obce zveřejnit.

autorka: Alena Heinrichová