O Spolku

Spolek byl založen v lednu roku 2022.

Zdá se tedy, že je ještě v plenkách, ale opak je pravdou. My, kteří za spolkem stojíme, se historii obce Loděnice věnujeme už řadu let. Až velkolepé plány na všemožné projekty nás donutily se spojit pod zapsaný spolek, což nám usnadnilo komunikaci s úřady, a také můžeme oficiálně žádat o příspěvky a dotace na činnost.

I my ale „stojíme na ramenou obrů“ – naše práce navazuje na nejednoho kronikáře naší obce. Nejvýznamějším z nich je bezesporu pan Karel Čapek, který se dlouhá léta aktivně věnoval historii obce. O jeho nadšení svědčí především jeho kniha Loděnice včera a dnes z roku 1985, kterou mají mnozí loděničtí občané doma. Druhým jeho svědkem bohulibé činnosti je i obrovské množství obrazového materiálu, který se mu podařilo za jeho život sebrat a který je uložen v Okresním archivu v Berouně.

Další, kdo se historii obce věnoval před námi, je i pan Karel Paták, akademický malíř a bývalý starosta obce. I on vydal knihu: Loděnice, obec na zemské stezce (rok 2004). Ta navazuje na předchozí knihu pana Čapka a přidává dramatické příběhy, které v knize v době socialismu být samozřejmě nemohly. Konkrétně jde o popravu německy mluvících obyvatel Loděnice na konci války a vykonstruovaný proces s loděnickými sedláky v padesátých letech.

Spolek Loděnice v historii, z. s. je spojením několika subjektů. Prvním z nich je Loděnická vlastivěda – tento spolek organizuje různé přednášky, výstavy a především množství výletů spojených s historií. Organizátory těchto akcí jsou Alena Heinrichová a Jana Tučková. V rámci své činnosti se rozhodli založit a provozovat Museum trati a Ostře sledovaných vlaků v budově na nádraží.

Druhým, mladším subjektem, je facebooková stránka Loděnice a její cesta historií, jejímž zakladatelem je Karel Paták (synovec výše zmíněného Karla Patáka 🙂 ) spolu s ním o tuto stránku pečuje i Tereza Fatková. Pátrání po stále nových fotografiích dovedlo tuto dvojici až k otevření výstavy ve velkém sále kulturního klubu v Loděnici (2019), která sklidila velký úspěch.

Další akce už probíhaly ve spolupráci obou skupin. Program sice začaly narušovat protipandemická opatření, ale i tak se nám podařilo uspořádat zatím první přednášku z cyklu Návraty rodu, která představila historii rodiny Cífkových. Této přednášky se zúčastnili i potomci tohoto významného rodu a jejich spolupráce s námi i nadále trvá.

Spolek funguje jako volné společenství lidí, kteří se věnují různým částem naší historie. Někteří z nás se zabývají více rodopisem, někdo je spíše sběratelem historických snímků a pohlednic, mnoho členů dobrovolně pomáhá a zajišťuje chod spolku a Muzea trati. Těm všem patří velký dík, protože bez nich by nevzniklo tolik krásných přednášek, publikací a jiných akcí, které můžete spolu s námi navštěvovat i vy.

Cílem spolku je mapovat historii obce, digitalizovat historické fotografie a dokumenty a přinášet výsledky našeho bádání široké veřejnosti nejen klasickou formou, ale i prostřednictvím moderních technologií.