Muzeum trati a Ostře sledovaných vlaků

Otevírací doba

Duben až říjen: Každou sobotu a neděli od 9:00 do 17:00.
V jiných časech po dohodě na tel. +420 737 177 100.

Muzeum najdete přímo v nádražní budově.

Komentované vycházky za historií naší obce

Pro zájemce o historii naší obce nabízíme komentované vycházky ve dvou okruzích.
– Malý okruh (90 minut) zahrnuje prohlídku náměstí a historii průmyslu v obci.
– Velký okruh (120 minut) je rozšířen o vyprávění o historii zámku Vinice.
Prohlídku je nutné domluvit alespoň týden předem na tel. č. 737 177 100.
Dobrovolný příspěvek na kulturu je možný. 🙂