Slavnost žehnání zvonu

Ti, co se i přes vytrvalé deště předchozích dní rozhodli nenechat si ujít žehnání nového loděnického zvonu, byli v neděli příjemně překvapeni ranním sluncem. Ve farní stodole již od soboty stály pro případ velké nepřízně počasí stoly a židle dovezené místními hasiči a přípravný tým místních farníků ještě v neděli ráno postavil přímo před kostelem dva velké stany určené pro obřad žehnání a následné pohoštění všech přítomných. Zvon byl usazen na improvizované pódium, nazdoben květinami, na stolech se objevily tácy s chlebíčky i nejrůznějšími koláči a zákusky, rodina Vašků dovezla vlastní kávovar, výčepní zařízení i gril a kostel i prostranství před kostelem bylo nazvučeno, aby všichni návštěvníci dobře slyšeli každé slovo.

Autoři fotografií: Člověk a víra

Po mši, kterou celebrovali společně pan arcibiskup Jan Graubner, náš páter Josef Jonáš a berounský páter
Petr Bouška, se všichni přesunuli ven a slavnost žehnání zvonu začala za přítomnosti pana zvonaře Michala Votruby z Myslkovic a velké účasti místních občanů. Zvon byl mnohokrát poklepán a všichni věříme, že jeho krásný zvuk bude těšit nejen naše současníky ale i mnoho pokolení našich potomků.

Po skončení oficiální části se pan arcibiskup nenuceně vmísil mezi přihlížející, naslouchal názorům, diskutoval a odpovídal na dotazy. Jeho vysoká postava, laskavé oči a skromnost v mnohém připomínaly pana faráře Humla a mnohokrát bylo zmíněno také jméno paní Pavly Šafránkové, která byla dobrou duší místního
kostela. Debatovalo se až do odpoledních hodin, a teprve když o sobě daly vědět první kapky slabého deštíčku, se lidé pomalu rozcházeli a začalo se s úklidem.

Z krásné slavnosti si kromě nezapomenutelných vzpomínek lidé odnášeli připravené památeční samolepky i malé větvičky drobnolistých růží – stejných jako ty, které zdobily náš nový zvon sv. Václava.