Výroba zvonu pro loděnický kostel

Aktualizace – video z odlévání zvonu 8. března 2024

Odlévání zvonu pro kostel sv. Václava


——
Když jsme loni v září odstartovali první z plánované série akcí na podporu obnovy a znovu-rozeznění zvonů na kostele sv. Václava, zdála se být potřebná odhadovaná částka 456 836 Kč hodně vzdáleným cílem a tak trochu jako z jiného světa. Mile nás překvapilo kolik lidí nás přicházelo při každé akci podpořit a že to často byli i lidé z docela vzdálených míst. Stejně tak jsme si občas všimli, že někteří občané přicházejí ke kasičkám opakovaně – určitě by si všichni dárci zasloužili, aby jejich jména byla někde zvěčněna, ale jmenovat všechny nelze, protože je ani neznáme a někoho vynechat by už vůbec nebylo fér. Také na transparentním kontu se po počáteční stagnaci najednou začala částka navyšovat. I tak nám ale připadalo jako malý zázrak, když v lednu bylo najednou pohromadě dostatek peněz a mohla být zadána výroba nového zvonu, jehož cena podle odhadu z roku 2022 činí 138 720 Kč.

A že se na zvonu pracuje, je vidět na sérii snímků dole. Nejprve bylo nutné propočítat tvar – jak říkal „náš“ zvonař, Michal Votruba, raději dvakrát. Na tón má vliv výška, zakřivení i síla zvonu. Pak se pracuje na nákresu zvonového žebra, pomocí nějž se tvaruje tzv. falešný zvon, tedy vnitřní část odlévací formy ze směsi obsahující popel a koňské žíně. Teprve, když řádně vyschne, přijde na řadu nanášení voskové vrstvy a požadovaných ornamentů.

Výroba hliněného modelu zvonu, dílna Michala Votruby v Myslkovicích

Náš nový zvon bude laděn do tónu a2, jeho průměr dosáhne 47 cm a váha cca 64 kg. Bude zasvěcen svatému Václavu, stejně jako náš kostel, a ponese po obvodu dva nápisy – první je citátem z historického chorálu Svatý Václave: „NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM, NI BUDOUCÍM“. Druhý bude připomínat našim potomkům, že ho „Z DARŮ OBČANŮ LODĚNICE ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH. Na boku pak bude ještě historický znak naší obce, nápis „LODĚNICE L.P. 2024“ a na druhé straně reliéf sv. Václava.

Voskový model s reliéfy. Výsledná podoba už se začíná rýsovat.

Veškeré fotografie budeme postupně přidávat do tohoto příspěvku, tak jak bude výroba pokračovat. A v brzké době, po instalaci všech reliéfů na voskovou vrstvu a jejich odsouhlasení, fotografie snad doplní i video a dokumentaci z odlévání zvonu.

K 15. 2. 2024 dosahovala částka na transparentním účtu neuvěřitelných 452 229,13 Kč

Za necelou polovinu roku se tedy téměř podařilo dosáhnout nejen požadované částky pro odlití nového zvonu, ale také pro rekonstrukci stávajících zvonů ve věži a výrobu a montáž mechanismu šetrného automatického zvonění. Dlužno říci, že velkou roli tu sehrály dvě položky – Obecní úřad převedl 30. 1. 2024 částku 100.000 Kč, která była zastupiteli odsouhlasena na prosincovém veřejném zastupitelstvu obce. Ve stejný den se stav

transparentního konta navýšil také o dar Gramofondu. Jedná se o částku vybranou zaměstnanci GZ Media při již tradiční charitativní vánoční sbírce, kde „Znovu-rozeznění loděnických zvonů” było jedním ze dvou vybraných témat, na něž zamšstnanci mohli přispívat. Vedení Gramofondu pak vybranou částku zdvojnásobilo a členy Výboru pro zvony pozvalo k převzetí symbolického šeku ve výši nečekaných 90.000,- Kč. Jsme opravdu moc rádi, že zaměstnanci GZ Media a Gramofond obnově našich zvonů fandí a projekt tak štědře podpořili.

Symbolicky jsme tak navázali na dávnou tradici, kdy se obyvatelé obcí na stavbu kostelů i odlévaná zvonů skládali a „obecní podnikatelé” podle svých možností pomáhali finančně nebo i materiálně – třeba konkrétně firma Sobotka (předchůdce gramofonky) zapůjčením techniky na vyzdvižení nových zvonů.

Dárcům drobných částek i vekých sum, donátorům anonymním i těm, jejichž jména jsou na transparentním účtu uvedena – všem bez rozdílu – patří obrovský dík nejen nás současníků, ale i dalších pokolení, jimž budou zvony z věže kostela znít a do života přinášet zaslouženou radost.