Husův balvan

aneb, jak dramatické to bylo s postavením Husova balvanu ve Sv. Janu pod Skalou v roce 1919

Husův balvan ve Svatém Janu – foto Petr Havliš

Tehdy působila ve svatojánském klášteře pedagogická škola s názvem Katolický učitelský ústav (dnes je tam Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická). Doba kolem vzniku ČSR byla velmi pohnutá a plná konfliktů politických i náboženských a Husův balvan ve Sv. Janu pod Skalou je jejím produktem a dokladem. Ve svatojánském muzeu mají o postavení tamního Husova balvanu zajímavé historické záznamy, z nichž citujeme jen kratičký, ale výstižný úryvek:
„Postavili jej odcházející studenti ne proto, aby uctili historického Čecha, aby vzdali hold snad svému ctiteli. Ne! Užili jména M. Jana Husi (tedy českého jména!) a postavili mu pomník na potupu svých kolegů a učitelů-katolíků…“

Razítko Spolku pro ochranu balvanu M. J. Husi ve Sv. Janě pod Skalou


Do roku 1922 byl svatojánský Husův balvan dokonce několikrát úmyslně poškozen, a proto byl založen „Spolek pro ochranu balvanu M. J. Husi ve Sv. Janě pod Skalou“.

Loděnický Husův balvan

na náměstí je o šest let mladší než ten svatojánský, tedy byl postaven už v klidnějších dobách za svorné účasti a podílu všech tehdejších loděnických spolků.

Husův balvan v Loděnici – foto Petr Havliš

Byl slavnostně odhalen roku 1925 při příležitosti 510. výročí upálení Mistra Jana Husa a v loděnické obecní kronice je o tom podrobný zápis, z něhož – opět jen stručně – citujeme:
„Pomník tento je z několika kusů. Na spodním kameni, představujícím naši národní hrdost, ukázněnost a sebevědomí, stojí kámen pilných dělníků vedle kamene podnikavých řemeslníků a spolehlivých zemědělců. Nahoře přepásány jsou kamenem naší vyspělé inteligence. Vše pak tvoří kompaktní celek, který jsme si postavili k trvalému uctění památky našeho velikána, mučedníka, reformátora a demokrata. Nabádá ke svornosti národa a varuje před Lipany a Bílou horou…“

Petr Havliš