Jak to bylo před 100 lety

V roce 1921 v naší obci žilo 1472 obyvatel, 680 mužů, 792 žen. Výsledek je oficiálním údajem ze sčítání, kterému velel komisař Josef Kouňovský. Bylo tu obydleno 152 domů, 8 jich bylo neobydlených. Nové domy v tomto roce postavil pan E. Třesohlavý v Černidlech (čp.168) a pan F. Hrudka (čp.162).

V tomto roce byl z funkce starosty odvolán pan F. Koucký pro schodky v obecní pokladně a novým starostou zvolen pan Čeněk Patera.

Vznikla Místní osvětová komise, jejímž předsedou se stal pan Josef Kouňovský. V září byla sloučením knižního fondu místních spolků, založena MÍSTNÍ KNIHOVNA. V letošním roce tedy oslaví 100 let!!!  Sokol, první tělovýchovná organizace v Loděnici, v tomto roce dostal biografickou licenci (budova Sokolovny stávala v místech dnešního Kulturního zařízení, první promítání ale probíhalo jinde) .

V politickém životě došlo v květnu k rozdělení Sociálně demokratické strany na pravici a levici a byla založena Komunistická strana.

Místní školu v tomto roce vedli dva ředitelé: zastupující ředitel, pan Jaroslav Kolbaba, a odborný ředitel, pan Ferdinand Anděl. Obecná škola v té době měla 3 třídy, do kterých se muselo vejít 282 dětí. Do druhého ročníku Živnostenské školy chodilo 63 hochů. Dne 9. 8. tohoto roku byla zřízena ještě měšťanská (občanská) škola a chodilo do ní 66 žáků.  Kromě toho dojíždělo celkem 27 žáků do Měšťanské školy do Berouna a dalších 16 studentů do tamního Gymnázia.

Jednalo se o možnosti zřídit školu na Vinici, kterou obci nabídl pan K. Weimann (budovu obci již v roce 1913 nabídl majitel zámečku Na Vinici, pan Jindřich Cífka za 170 tis. korun, obecní rada však nabídku neakceptovala). Tentokrát zněla nabídka  300 tis. korun  hned a 600 tis  korun ve 20 splátkách (včetně pozemků). Dne 23. 5. rada schválila koupi za 850 tis. korun, což prodávající neakceptoval a ke koupi nedošlo. Dále se jednalo již jen o nájmu místností pro „paralelky“, pobočné třídy a bytu pro učitele. Byla zaznamenána i snaha o vyvlastnění tohoto majetku ve prospěch obce, ale ani dlouhé soudní tahanice k takovému výsledku nedospěly.

Ve škole se poprvé začali oficiálně scházet rodiče dětí s učiteli. V první třídě mohli být rodiče dokonce přítomni vyučování.

V obecní kronice jsem se ale dočetla i postesknutí: „Trochu příliš se pěstuje kopaná na úkor řádné tělovýchovy a duševního rozvoje!“

A zřejmě vás pobaví i tehdejší reakce na otevření krematoria na Olšanech „Spalování mrtvol se stává všeobecně panujícím zvykem.

Z obecních kronik vybrala Alena Heinrichová